Liên hệ

Nếu bạn có câu hỏi về việc nhận hàng, số theo dõi của mình, vui lòng đảm bảo rằng đã 2-5 ngày sau khi bạn đặt hàng vì đó là thời gian xử lý chung. Nếu bạn có thắc mắc về việc chuyển đổi mặt hàng, vui lòng cung cấp cho chúng tôi số đơn hàng hoặc nhắn tin cho chúng tôi.
[email protected] 138 Trường Chinh, P.12, Q.Tân Bình, HCM